Opdrachten

Sinds 2002 is Tsong betrokken geweest bij honderden aanbestedingen op de meest uiteenlopende gebieden. Enkele voorbeelden:

 • Bij de aanbesteding van 60 tramvoertuigen voor HTM Personenvervoer N.V. heeft Tsong op juridisch en inkooptechnisch gebied advies gegeven, onder meer selectiecriteria, gunningscriteria en beoordelingsmodel opgesteld en het life cycle cost model aangepast. Daarnaast is hij als advocaat opgetreden bij twee kort gedingen en twee appèlprocedures naar aanleiding van deze aanbesteding.
 • Een onderhandelingsprocedure voor de revisie van de draaistellen van de RegioCitadis trams van HTM die over het RandstadRail netwerk rijden heeft Tsong uitgevoerd in nauwe samenwerking met inkoper en technici. Met uitzondering van het technisch bestek heeft hij hierbij alle aanbestedingsstukken opgesteld, selectiecriteria, gunningscriteria en beoordelingsmodel opgesteld en deelgenomen aan de onderhandelingen.
 • Renovatie van de remise Zichtenburg van HTM is een aanbesteding onder een erkenningsregeling waaraan Tsong in nauwe samenwerking met inkoper en projectteam heeft meegewerkt.
 • Andere aanbestedingen van HTM waaraan Tsong heeft meegewerkt zijn levering van pantografen (stroomafnemers), sale and lease back van bedrijfsvoertuigen, inkoop van beveiliging, externe inhuur van personeel, bouw van onderstations, inkoop van kantoormeubilair.
 • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA): bij de aanbesteding van de Curatieve Zorg heeft Tsong juridisch en inkooptechnisch advies gegeven.
 • Voor een groot energiebedrijf heeft Tsong geadviseerd over het aangaan van een samenwerking met een overheidsinstelling waarbij de aanbestedingsplicht en de mogelijkheid van inbesteding een rol spelen.
 • In de Gemeente Overbetuwe is de bouw van een nieuw gemeentehuis aanbesteed. Bij de aanbesteding heeft Tsong advies gegeven en de contracten aangepast.
 • Tsong was als legal advisor betrokken bij de onderhandelingsprocedure voor een shared service centre P-Direkt, de grootste ICT-aanbesteding van het Rijk en bij de complexe onderhandelingen over de ontbinding van het contract.
 • Bij een concurrentiegerichte dialoog van de Belastingdienst voor een volledig nieuw ICT-systeem voor invordering was Tsong betrokken als legal advisor van een groot ICT-bedrijf bij de inschrijving en bij de onderhandelingen na de gunning.
 • Bij de invoering van de Rijkspas heeft Tsong het beoordelingsmodel voor de prijzen van smartcards opgesteld en een 2B-procedure uitgevoerd voor de inhuur van projectmedewerkers.
 • Bij een grote ICT-aanbesteding van P-Direkt en een aanbesteding van cateringdiensten voor het Ministerie van LNV heeft Tsong meegewerkt aan het opstellen van het beoordelingsmodel in Excel.
 • Aan de Belastingdienst heeft Tsong een advies gegeven over de herbeoordeling van inschrijvingen op last van de voorzieningenrechter.
 • Voor BMW Financial Services heeft Tsong adviezen gegeven op het gebied van contractenrecht en meegewerkt aan onderhandelingen over outsourcing van een ICT-systeem.
 • Als externe expert heeft Tsong aan de Commissie van Aanbestedingsexperts deskundigenrapporten geschreven over de weging van kwaliteitscriteria en over de transparantie van de gunningscriteria. Ook heeft hij vele adviezen voor de Commissie geschreven.
 • Op 1 april 2015 is Tsong benoemd als lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts en in die hoedanigheid is hij betrokken bij vrijwel alle adviezen die sindsdien uitgebracht zijn.