Home

CHEN Aanbestedingsadvies is opgericht door Tsong Ho Chen, jurist en wiskundige. Hij heeft sinds de oprichting in 2012 aan diverse organisaties advies gegeven over vele aspecten van het aanbestedingsrecht.

Per 17 april 2023 is CHEN Aanbestedingsadvies uitgeschreven uit het Handelsregister.