Tools

Tsong heeft vele tools ontwikkeld die hij bij aanbestedingen gebruikt, voornamelijk in Excel. Beoordelingsmodellen, simulaties ten behoeve van gevoeligheidsanalyse, berekeningen van fictieve prijzen en dergelijke.

Met dit excelsheet kunnen Drie formules vergeleken worden (NB alleen de logaritmische formule wordt aanbevolen). Het gaat om de twee meest gebruikte formules voor omrekening van prijzen in punten en de door Tsong bedachte logaritmische formule die onder meer door de Belastingdienst wordt toegepast en die het probleem van de rangordeparadox oplost.

Hoe moeten staffelprijzen beoordeeld worden? Lees de oplossing in dit artikel: Weging van Staffelprijzen – artikel T.H. Chen en maak gebruik van het volgende excelsheet: Berekening verwachtingswaarde staffelprijzen – V1.0.

Handig: een algemeen beoordelingsmodel voor het EMVI-criterium dat aan de wensen van de gebruiker aangepast kan worden. Het gaat uit van absolute beoordeling, vergelijkbaar met de methode van Gunnen op Waarde: Beoordelingsmodel gunningscriteria.

Handig: Sociale en andere specifieke diensten volgens artikel 91 en Bijlage XIV Richtlijn 2014

Heeft u vragen? Neem contact op.