Achtergrond

Na zijn studie wiskunde aan de Universiteit van Leiden is Tsong ruim 20 jaar werkzaam geweest als wiskundedocent, waarvan de langste tijd op het Stedelijk Gymnasium in Schiedam. In 1994 behaalde hij het doctoraal Nederlands recht na een avondstudie. In 1998 maakte hij de overstap naar de ICT-sector, waar hij na enkele jaren als consultant bij LogicaCMG gewerkt te hebben in 2003 in een nieuwe functie als legal advisor werd benoemd en betrokken werd bij de vele inschrijvingen op overheidsopdrachten. Sindsdien is hij zich vrijwel geheel gaan richten op aanbestedingsrecht, eerst bij het advieskantoor Aiber Juridisch Advies en vervolgens bij advocatenkantoor BarentsKrans in Den Haag, om in 2012 het advieskantoor CHEN Aanbestedingsadvies te starten.

Met ingang van 1 mei 2017 is Tsong toegetreden tot TeekensKarstens advocaten notarissen in Leiden als Legal counsel.

De combinatie van de verschillende achtergronden van Tsong heeft geleid tot zijn wiskundige benadering van gunningscriteria, beoordelingsmodellen en strategische inschrijvingen. Met name als het gaat om technisch complexe aanbestedingen kan hij met zijn op een zeer brede praktijkervaring gebaseerde expertise goed verbanden leggen tussen de juridische, strategische en commerciële aspecten van een aanbesteding.

Nevenfuncties van Tsong Ho Chen:

  • Lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts
  • Lid van de redactie van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor informatietechnologie en Recht
  • Docent Aanbestedingsrecht bij de Grotius Academie